கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கடக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு தி ராஜகடவுள் வெற்றி
வார்டு 2 திரு கோ ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ம மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம சுதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி ஜோதி வெற்றி
வார்டு 7 திரு கு கஞ்சமலை வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி இ ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கு ஜெயந்தி வெற்றி