கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> நடுக்கரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ர பிரபு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எஸ் சாந்தா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சி மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி எ மணிமாலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு இரா சரவணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு க பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஜெ பிரித்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி து சங்கீதா வெற்றி