கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> இளையாலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எம் நஜிமா பேகம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு எம் சம்சுதீன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு நிலவா் நிசா வெற்றி
வார்டு 4 திரு என் சபிருல்லா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப நுஸ்ரத் பேகம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி என் ஐசம்மா வெற்றி
வார்டு 7 திரு எம் பார்த்திபன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு எஸ் கிருஸ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர விஜயா வெற்றி