கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> காளகஸ்தினாதபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த வாசுகி வெற்றி
வார்டு 2 திரு பா சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா சுமித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 திரு க ரமேஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ந இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி உ தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ சரவணன் வெற்றி