கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> காலமநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு வீரப்பன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா துர்காதேவி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மா மணிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜெ லெட்சுமிபிரியா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ப சுமதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு க கவிதை கண்ணன் வெற்றி