கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> காழியப்பநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு அங்காளம்மை வெற்றி
வார்டு 2 திரு பா சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ப பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பு கனகாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு இரா சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு பா விஜயமோகன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி எஸ் லீமாராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா ஜோதிலட்சுமி வெற்றி