கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கருவாழக்கரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு லோகநாயகி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம ராதிகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கோ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ வெங்கடேஸ் வெற்றி
வார்டு 7 திரு செ வெற்றிவேல்செழியன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா காமாட்சி வெற்றி