கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> காட்டுச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சா சந்தானகிருஸ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ர மலர்க்கொடி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மோ மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த சத்தியா` வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கா புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க வெங்கடேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஸ் செந்தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா ரேவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி ரா தெரஸா வெற்றி