கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கீழ்மாத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி உ மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஆ டெய்சிலிமா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கோ விமலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு மகாலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரா மாதவன் வெற்றி