கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கீழையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச உஷா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சே இளவரசி வெற்றி
வார்டு 3 திரு க சரபோஜி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு தெய்வானை வெற்றி
வார்டு 5 திரு க காசி வெற்றி
வார்டு 6 திரு வை பாண்டிதுரை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி து விஜயா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி வீ அனிதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ சுரேஷ் வெற்றி