கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கிடங்கல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கோ அலமேலு வெற்றி
வார்டு 2 திரு த கணேசன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு சு சம்பத்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா லலிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு சுதந்திராதேவி வெற்றி
வார்டு 6 திரு வை காத்தவராயன் வெற்றி