கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கொண்டத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 செல்வி ந புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு தேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி சே தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு அ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ பிரவின்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி செ அம்பிகா வெற்றி