கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கொத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப கசந்தாமணி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வ விமலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு சம்ராபானு வெற்றி
வார்டு 5 திரு பி நியூட்டன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ப சங்கரி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ரா விஜய் வெற்றி
வார்டு 8 திரு த நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம மதியழகன் வெற்றி