கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> ஆலவேலி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச சத்யா வெற்றி
வார்டு 2 திரு எஸ் சின்னதுரை வெற்றி
வார்டு 3 திரு ம வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆா் குணசீலாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 திரு என் பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க சித்ரா வெற்றி