கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மாணிக்கப்பங்கு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ கனகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சோ செழியன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி எஸ் ஆதிலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு எஸ் செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஆா் வள்ளி ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு கா கவியரசன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஜி ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 9 திரு சௌ சௌ.ராஜேந்திரன் வெற்றி