கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மாத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க லலிதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு பி மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு புனிதவதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு பெ மாரியப்பன் வெற்றி