கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> முடிகண்டநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆா் சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஆா் அரவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா சகிலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ அருணா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க பாரதிகண்ணன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ப சாந்தி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ரா அருண்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஜீ சங்கீதா வெற்றி