கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> அன்னவாசல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச முகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கி ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஆா் மலா்விழி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கே மதியழகன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு எ அமுல்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி M புஷ்பலதா வெற்றி