கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> நரசிங்கநத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 திரு க அசோகன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சாந்தா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ ரவி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சா மலா் அழகன் வெற்றி