கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> நெடுவாசல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஞா தம்பிராஜா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ப மாலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க மலா்கொடி வெற்றி