கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> பாகசாலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சத்யா வெற்றி
வார்டு 3 திரு மொ கண்ணையன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ செல்வபாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ப பிரபு வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி