கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> சேமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச சிவப்பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா குணசேகர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச ரமா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ர மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ச சக்திவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி செ கீதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க இந்துமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ கங்கைஅமரன் வெற்றி