கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> செம்பனார்கோயில்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வி ரேணுகாதேவி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி லி லதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு க ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆ உமாராணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க வியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 திரு க மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு அ சதீஷ் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச சத்தியபிரியா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப மணிகண்டன் வெற்றி