கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> தலையுடையவர்கோயில்பத்து
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி து செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திரு கா செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி நா மாலதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ச பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு நா சந்திரநாத் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி நா மதுனிகா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ நளினி வெற்றி
வார்டு 9 திரு லெ செல்வக்குமார் வெற்றி