கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> அரசூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு பா செல்வேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச மும்தாஜ்பேகம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா நீலாவதி வெற்றி