கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> திருச்சம்பள்ளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 செல்வி ம தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி என் கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 திரு சா ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஆா் புருஷோத்தமன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சௌ சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஆ கங்கா வெற்றி