கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> திருக்களாச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ந பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சம்சுல்மகாிபா வெற்றி
வார்டு 3 திரு எஸ் ஹஜ் முகம்மது வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆா் மேகலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி டி தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி என் சௌந்தரநாயகி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஆா் ஆரிபு நிஷா வெற்றி
வார்டு 9 திரு தி ராஜவேல் வெற்றி