கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> திருக்கடையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச சந்கர் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சா அருள்மணி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா செந்தில் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஏ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப பேபி வெற்றி
வார்டு 6 செல்வி சே சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பா காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ந அமுதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு க சம்பத்குமார் வெற்றி