கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> திருவிடைக்கழி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு சிவபாரதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வீ உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ச பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு சா ஆனந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ரெ செந்தில் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ம அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மோ கலைமகள் வெற்றி