கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> திருவிளையாட்டம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பி கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி உ சங்கரநாயகி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க சுகுமார் வெற்றி
வார்டு 5 திரு எம் மாதவராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திரு எம் வரதராஜபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சி பாரதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா ஜமுனாராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கு சூர்யா வெற்றி