கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> விசலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வெ சரசுவதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ சத்தியா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஹ முஹம்மது இஸ்மாயில் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு வி குருமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ ஜெயக்குமாா் வெற்றி