கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> ஆறுபாதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கோ சித்தாா்த்தன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு இரா சங்கா் வெற்றி
வார்டு 3 திரு கே தில்லைகோவிந்தராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச தேவி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆா் சீத்தாவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி செ மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி டி உதயகுமாரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி டி ராணி வெற்றி