கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> சந்திரபாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ ராஜகுமாாி வெற்றி
வார்டு 3 திரு பி மாணிக்கசாமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ வேல்மணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஆா் கயல்விழி போட்டி இன்றி தேர்வு