மாவட்டத்தின் பெயர் :: ஈரோடு பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 4
மொத்தம் 125