மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 12
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 7
மொத்தம் 42