மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 12
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 5
மொத்தம் 151