மாவட்டத்தின் பெயர் :: பெரம்பலூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
மொத்தம் 48