மாவட்டத்தின் பெயர் :: தேனி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 8
மொத்தம் 65