மாவட்டத்தின் பெயர் :: திண்டுக்கல் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 3
6 வார்டு 6 13
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 11
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 11
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 5
மொத்தம் 164