மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 13
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 5
மொத்தம் 146