மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 9
மொத்தம் 63