மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 14
2 வார்டு 2 14
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 13
8 வார்டு 8 16
9 வார்டு 9 12
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 12
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 14
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 11
மொத்தம் 234