மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 11
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
மொத்தம் 94