மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 11
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 8
மொத்தம் 127