மாவட்டத்தின் பெயர் :: சேலம் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 12
3 வார்டு 3 14
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 11
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 11
20 வார்டு 20 10
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 11
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 7
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 8
29 வார்டு 29 8
மொத்தம் 254