மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 11
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 14
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 9
மொத்தம் 148