மாவட்டத்தின் பெயர் :: ஈரோடு ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அந்தியூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 8
மொத்தம் 110