மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரமடை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 2
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 4
மொத்தம் 96