மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சூலூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 7
மொத்தம் 95