மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 14
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 2
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 6
மொத்தம் 113